wg regionu

wg województwaZnajdź obiekt

Wyniki wyszukiwania

Szukaj:
Wyszukaj wpisy które posiadają:
Wojewodztwo i Region:
Miejscowość:
Typ obiektu:
Pokoje:
Wyposażenie:
Na terenie obiektu :
Szanowny Użytkowniku,

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane. Aby zapewnić jak największą przejrzystość naszych działań oraz umożliwić Ci kontrolowanie Twoich danych, zaktualizowaliśmy Politykę prywatności.

Z tych zaktualizowanych polityk prywatności dowiesz się, jak traktujemy Twoje dane osobowe, jakie masz prawa, a także w jaki sposób możesz z nich skorzystać.
Zaktualizowane polityki prywatności weszły w życie 25 maja 2018 r., aby zapewnić spełnienie wymogów nowego europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”).
 

Regulamin

§ 1
1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług portalu otowakacje24.pl / enocowanie24.pl, przez firmę zamawiającą usługę
zwaną dalej KLIENTEM zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
2. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu
będą rozpatrywane negatywnie
3. Korzystanie z usług portalu  jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.
4. Korzystanie z usług portau jest jedznoznaczne z wyrażaeń zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dodawania obiektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest właściciel strony Przedsiębiorstwo Handlowe EWIMAX Mariusz Stasiński z siedzibą przy ul. Jana Kasprowicza 24, 64-330 Opalenica. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług oraz w celach statystycznych zgodnie z polityką prywatności. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 2
1. Rejestracji wszystkich Klientów dokonuje Administrator portalu.
2. Administrator zobowiązuje się do wysłania Klientowi faktury pro forma za zamówione usługi w ciągu
7 dni roboczych od daty umieszczenia wpisu w bazie portalu 
3. Z chwilą zaksięgowania płatności abonamentu za zamówione usługę, Administrator wystawia fakturę VAT z datą
otrzymania potwierdzenia wpłaty.
4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby
trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni), oraz treści zawartych w prezentacji.

§ 3
1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową,
o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do
poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
• Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
• Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
• Nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
• Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
• Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).
3. Klient będący osobą fizyczną, może odstąpić od usługi w ciagu 14 dni, w formie pisemnej, od daty jej zawarcia zgodnie z  ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w
celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług, wystawienia dowodów księgowych oraz udostępnianie
tych danych podmiotom współpracującym. Firma oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych
danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

§ 4
1. Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że:
• Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę,
• Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą
zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
• 2. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub
podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

§ 5
1. Klient może zakończyć współpracę z Administratorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek
wniesionej opłaty abonamentowej.
2. Podanie przedstawicielowi portalu przez Klienta jednoznacznej zgody na wpis i/lub danych do
wystawienia rachunku/faktury jest jednoznaczne z podjęciem decyzji o współpracy. Decyzja ta jest decyzją ostateczną a
rozwiązanie umowy następuje na warunkach opisanych w § 5.1. niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie spory których nie reguluje niniejszy regulamin regulują i mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.